Wie is X3DE?

X3de Jeug vorm deel van Eksderde en saam maak ons 'n positiewe impak op lewens deur middel van kampe

Wie is ons?

X3DE is `n Nie-Winsgewende Organisasie

X3DE Jeug- en Kinderkampe is gratis kampe vir tieners en kinders met die mikpunt om die evangelie op ‘n relevante manier aan hulle bekend te stel. Sedert 2006, bied ons tydens skoolvakansies jeug- en kinderkampe aan. Sedert 2010 is die kampe gratis! Daar is maandeliks ook gratis manne- en vrouekampe. Ons wil die hele gesin bedien en sodoende die hele land positief beinvloed.

Daar word kampe in Pretoria en Mosselbaai gehou tydens skoolvakansies. 

Eksderde staan vir: God is eerste, ander mense tweede en ‘ek is derde’. Die hart is om God se liefde tasbaar uit te leef op die kampe – en sodoende kampers te inspireer om God se liefde tasbaar uit te leef in hulle alledaagse omgewings.”

Die Span

X3DE bestaan uit `n dinamiese span

Ons werk saam en komplimenteer mekaar. Elkeen bring sy/haar unieke gawes, talente en vaardighede na die kampe om daarvan ‘n sukses te maak. Daar is verskeie spanne. ‘n Fasiliteergroep werk direk met die kampers in kleingroepies en in een-tot-een gesprekke.’n Terreinleierspan sorg dat die kamp georganiseerd glad verloop met die opstel van die saal en sportaktiwiteite, deur te help dat kampers op die regte plek kom en die toepassing van die kampreëls.

Die Legacy Team is opkomende leiers wat opgelei word vir groter verantwoordelikhede.

Die Core Team is direk betrokke met die organisering en bestuur van die kampe.

01.

— Ons Missie

Ons Missie is om jongmense aan die Verlosser Jesus Christus voor te stel, te lei tot bekering en om verder `n impak in hul lewens te maak wat lei tot proaktiewe en positiewe besluite oor hulle toekoms
02.

— Ons Visie

Ons wil X3DE Jeug- en Kinderkampe uitbrei na meer en groter kampe deur die gemeenskap bewus te maak van die geleentheid wat die kampe jongmense bied en hulle aan te moedig om betrokke te raak.
03.

— Ons Storie

Eksderde Manne- en Vrouekampe is deur Jan Bronkhorst gestig en sy seun André bronkhorst het in 2006 begin met Jeugkampe.

Gee

R750 borg een kind vir 'N JEUGkamp. R550 BORG EEN KIND VIR 'N KINDERKAMP
Ons vertrou die Here om elke jaar 4 kampe, van 300 kinders elk, aan te bied.