"Om te gee is meer geseënd as om te ontvang"
Hand. 20:35

Jou finansiële bydrae maak `n impak in ons jongmense se lewens en ons land se toekoms

Bankbesonderhede:

Eksderde Jeug

Absa Tjek

Rek: 911 714 9811

Takkode: 632 005

Eksderde is `n nie-winsgewende organisasie, met die kapasiteit om `n 18A Sertifikaat uit te reik aan besighede indien van toepassing. 

Kontak ons by hallo@x3dejeug.co.za of skakel Werner Nel by 083 652 7967 vir 18A navrae

R750 borg een jongmens vir ‘n Jeugkamp en R550 borg een kind vir ‘n Kinderkamp. Help ons om 4 Jeugkampe van 4 dae elk en 4 kinderkampe van 3 dae elk, jaarliks aan te bied. SAAM is ons Jesus se hande en voete en kan ons aanhou om `n massiewe Christelike verandering in Suid-Afrika te bring.